Vizyon, Misyon ve Değerler

CSUN olarak fosil yakıtlardan enerji üretimine bağımlı olmadığımızı dünyaya ispat etmek için istekliyiz. Hedefimiz güneş enerjisinin dünya üzerindeki kullanımını yaygınlaştırarak, çevreye zararsız, sürdürülebilir ve çekişmelerden uzak bir güç kaynağı sunmak.

Sürdürülebilir küresel ekonomik gelişmeler güvenilir, uygun maliyetli ve hızlı adapte olabilen enerji çözümlerine gereksinim duyarlar. CSUN küresel bir ileri teknoloji şirketi olarak bu çözümleri sağlamaktadır. Dünya genelinde 100GWp'den fazla kurulu gücü ile güneş enerjisinin, sıfır emisyonlu enerji üretimine doğru bugünün en uygun teknolojisi olduğuna inanıyoruz. Güçlü fotovoltaik üretimimizde müşterilerimize yüksek katma değerli çözümler sunarak onlara verimli,kaliteli ve kazanımlı ürünler sunuyoruz. Yenilik yapmaya ve maliyetlerimizi azaltma konusunda agresif tavrımızı devam ettiriyoruz fakat CSUN ürünlerinin müşteriler için güvenli bir seçim olması konusunda uygulamalarımızı aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz.

CSUN'da biz, müşterilerimizi ve ortaklarımızı ilgi merkezimize koyarak onlara güven, saygı ve bütünlük çerçevesinde davranıyoruz. Dünya sınıfında ürünler üretirken sürekli olarak kalitemizi geliştiriyor ve çevreye duyarlılığımızı CSUN'ın temel değerlerinden birisi olduğunu devam ettiriyoruz. Her zaman uluslararası güvenlik, çevre ve kalite standartlarına uygunluğumuzu taahüt ediyoruz.